Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Buğday görmek Rüyada Buğday görmek
  Rüyada Buğday  Bugün 23 Mart 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Kendini Beğenmek Görmek
Rüyada kendini begenmek zulme işarettir. Bir kimsenin rüyada kendini begendigini görmesi o ölü
Rüyada Hükümlü Görmek
Rüyada görülen hükümlü, iyi arkadaşı olduğunu sandığı kimselerin ona üzüntü ve acı
Rüyada Öğrenci Görmek
Rüyada öğrenci görmek bahtiyarlık ve sevinç işareti olarak kabul edilir.

Rüyada
Rüyada Af Dilemek Görmek
Affetmek büyüklüge işarettir. Rüyada bir kimsenin yaptıgı bir hatadan dolayı af diledigini v
Rüyada Nakıl Görmek
Rüyada evden eve veya şehirden başka bir şehre tasindigini gören, uzak bir yere yolculuk eder.
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Buğday Görmek, Buğday, Tarlası, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Buğday

Rüyada Buğday görmek

Buğday Ekmek Allah (c.c.) rızası için iş işlemeye, O `nun yolunda savaşmaya ve güçlükle beraber hayırlı rızka. Rençberin harmanda buğday karıştırması bolluğa. Buğday satınalmak berekete ve nesil çokluğuna. Buğday ekilen tarladan Arpa bitmesi, kişinin göründüğünden salih ve iyi olduğuna. Buğdayın yerine yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine. Buğdayın ekildiği tarladan acı ve yenmesi mutad olmayan bir Bitkinin çıkması şüpheli mala ve faiz yemeye. Taneleri olgunlaşmış yeşil başak bolluk seneye, sapı üzerinde görülen kuru başak kıtlık seneye. Yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya. Bir yerde toplu buğday başakları görmek haksız kazanılmış dünyalığa. Dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye. Mevsimsiz ve yeşil buğday hasatı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya. Yeşil başak biçilmesi genç ölümüne, kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne. Buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye. Buğday pazarını ve burada satıcı ve buğday yığınlarını görmek, Buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete. Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek, ortak yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirdiğine. Karıncanın bir yere buğday yığması berketlenen mala. Buğdayın üzerine bevletmek ya da tükürmek nimete nankörlük etmeye delalet eder.

Rüyada eve buğday alınması, geçim zorluğuna, alınan buğdayın yenilmesi ise, maddi kazanca işarettir.

Eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir.

Bolluk, bereket, zenginliktir.

Rüyada ekin görmek, bir çok manalara gelir. Bunlarda bazı tabirciler ihtilaf etmişlerdir. Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler şunlardır: Rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetişmiş nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. Meçhul bir mahalde başakları yetişmiş, rengi sararmış ve fakat mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacagına, ekini hasat ettigini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına, bir tarlayı ekip hasadını biçtigini ve sonra harmana naklettigini görmek, ümit eyledigine erecegine, işledigi hayrın sevabını bulacagına delalet eder. Biçilmiş ekin arasında dolaştıgını gören askere gider.

Ekin ortasında bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi degildir. Ekinin başaklarını yerlerde veyahut hayvan ayakları altında görmek, rüya sahibinin zararına, ekin sahibi malum degilse zararın rüya sahibine ait olacagına delalet eder. Rüyasında tarla sürdügünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek, o mahalde rızk ve nimetin bolluguna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olacagına, kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, muradının husulü ile maksadına ermege, eger mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vukuuna, bir rivayete göre, rüya sahibinin veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatına, yeşil ekininin kurudugunu görmek, bir musibet ve felakete, kendi mali olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaga, o tarlada bir veya birkaç ağacı olup bunları suladıgını görmek nimet husulüne, vaktinin gayrında ekin biçtigini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder. Rüyada bugday ektigini gören rızayı bariye muvafik bir iş işler. Alelumum ekmek de sayü gayret ile tabir olunur. Bugday ektigini ve bunun güzel bittigini görmek, zahirinin batınından hayırlı ve iyi olduğuna, arpa ektigini ve güzel mahsul verdigini görmek, hatminin zahirden iyi olduğuna delalet eyler. Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek bereketli seneye ve kuru başak görmek feyiz ve bereketin azlıgına, elinde bir demet başak görmek, yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmege, başkasının ekininden başak toplamak az ve devamlı para kazanmaya, mevsiminin gayrında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına, başaklar yeşilse geçlerin vefatına, bir yatakta taneleriyle beraber bir bugday başagı görmek, zevcesinin hamile kalacagına işarettir. Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka. Pirinç ekmek mal ve mansib istihsali için cehid ve gayrete. Hububat ziraatı rıza ve berekete ve helal mal için çalışmaya delalet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sahibinin hali dikkate alınır. Bir rivayete göre bütün ekinler hayırdır, samanı da helal maldır. Yerde ne oldukları belli olmayan birçok otlar görmek dinde devam ile tabir olunur. Bir kavle göre, ekin rüyası, yahut sapları üzerinde biçilmemiş otlar insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek, veyahut ondan yemek hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden diger bir yere nakletmek rizk talebinde yolculuk etmege işarettir. Bazıları demişlerdir ki: Bir tarlayı ekilmiş ve ekini kemale ermiş gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın amaline delalet eder. Bazılarına göre: Vaktinde, kendi mali olarak maruf ekini olduğunu gören dünya ve ahiret hayrına yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde cehdt ve iyilik etmekle tabir olunur. Bir rivayete göre bu rüya zihin karışıklıgına delalet eder. Bir yerde ekin veya bir çesit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızk bulmak için yapılacak yolculuga işarettir. Bazıları demişler ki: Bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra delalet eder. Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yanı işledigi sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü)dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektigi ekini olgunlaşmış gören, dünya ve ahiret hayrına, yani helal mal ve sevaba nail olur. Ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, seriata aykırı bir iş yaptıgına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra, pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delalet eder. Bir şey ektigini ve fakat yeşermedigini görmek üç şekilde tabir olunur: Kötü adet, güç iş, sonuç alınmayacak şey. Bir başka rivayete görede: Rüyada bugday, mesakkatle meydana gelen şerefli bir maldır. Bugday satın aldıgını gören kimse mala, ucuzluga ve bolluga erişir ve onun çoluk çocugu çok olur. Bugday ektigini gören kimse, Allah in (C. C.), rızası olan bir iş işler. Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir. Kök ve Kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nisbetince kurak ve kıtlık senelerdir. Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, işaret eder. Ziraatçisini ve biçeni tanıdıgı halde dökülen ekin başaklarından topladıgını gören kimse, ziraat sahibinden hayra nail olur. Bir yerde mevsimsiz ekin biçtigini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çıkar. Biçilen ekin başakları sarı iseler ihtiyarların, yeşil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder. Rüyada, kuru bugday yemekte hayır yoktur. Kurumuş bugday başagı haram maldır. Rüyada yatak üzerinde görülen bugday hanımın gebeligine işaret eder. Bazıları da, bir şey ektigini gören kimsenin hanımı hamile olur, derler. Kuru veya pişmiş bugday yedigini gören kimseye istenmeyen ve nahoş bir şey isabet eder. Yeşil başaklı bugday yedigini gören, salih ve ibadet eden bir kimsedir.

Rüyada buğday görmek; çok tanınmış bir insan olacağınıza işarettir.

Cabir ül Magribi ye göre;
bir tarladaki ekini biçtigini görmek harp ve husumete, arpa biçtigini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluguna, ekinde yanık ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kıtlık husulüne, eger bu yanan ve telef olan ekin kendi malı ise, hükümet tarafından zarara ugrayacagına, bir ekin suladıgını görmek, din ve dünyasında nafi olacak bir şeyin vukuuna işarettir.

Kirmanı ye göre;
Ekin görmek kadınlar ile tabir olunur.

İsmail El Eş as a göre;
Vaktinde ekin biçtigini gören, evamir i ilahiyyeye imtisal eder ve taraf i Bari den nail i muvaffaki yet olur. Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtigini gören, eger halk arasında makbul neviden ise hayra ve eger makbul neviden degilse şerre ugrar. Tarlaya tohum ektigini gören, şeref ve menziline erer.Rüyada Buğday Ne demektir, Rüyalarda Buğday görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.