Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Diş görmek Rüyada Diş görmek
  Rüyada Diş  Bugün 23 Mart 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Balyoz Görmek
Bu aletle çalışan kimse için rızka, şair insanları için despot bir kimseye delalet eder.
Rüyada Aydınlığa kavuşmak Görmek
Bir kimsenin gizli olan bir şeyi rüyada aydınlıga kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra
Rüyada Kefal balıgı Görmek
Rüyada kefal balıgı görmek kısmettir. Rüyada kefal balıgı yedigini gören büyük bir nimete
Rüyada Kuduzböceği Görmek
Rüyada kuduz böceği yani kıl kanatlılardan olan ve tıpta kullanılan bu böceği görmek işte
Rüyada Piskil Görmek
Rüyada piskil insanın evlad ve ıyaline, öğrenci ve kendisini sevenlere, izzet ve yüceliğe, mu
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Diş Görmek, Diş, Ne demektir, Dökülmesi, Kırılması, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Diş

Rüyada Diş görmek

Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır. Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir. Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktıgını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat görecegine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek, akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizligin çıkacagına delalet eder. Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildigine ve sayıldıgına işarettir. Dişlerini bozuk ve sallanır bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek, kuvvet ve cesarete; yeni doğmuş bir çocugun diş çıkardıgını görmek, bela ve musibete yorumlanır. Rüyada dişinin düştügünü ve onu düştügü yerden aldıgını görmek, yeni bir çocugunun dogacagına; düşen dişi arayıp da bulamaması akrabasından birinin vefatına; dişlerinin her birinin veya bir kaçının uzadıgını görmek, akraba ve ev halkının mallarının elinden gidecegine; dişlerinin birinin veya bir kaçının kısaldıgını görmek, akrabalarının mallarının azalacagına işarettir.

Dişlerinden birinin kucagına, elbisesinin etegine veya eline düstügünü görmek, iki şekilde tabir olunur: Hamile kadının dogurmasına veya eline mal geçip bundan faydalanmasına. Bütün dişlerinin döküldügünü görmek üç şekilde yorumlanır: Kendisinin veya akrabalarından birinin ölümü, elinden bütün mallarının çıkması, fena ve dar bir rızk. Agrıyan bir dişine ilaç koydugunu görmek veya o dişi çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıkıgını görmek, akrabalarının kendisine karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtigine delalet eder.

Agzında tek diş kaldıgını görmek, ömründen bir sene kaldıgına; agzında altın bir diş bulundugunu görmek, büyük bir işten para kazanacagına işarettir. Agızda bulunan her diş bir yıl ömre delalet eder. Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir. Dişler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icraya verilen emlak ve tarlaya, hububat, ölüm ve hayata, ayrılıgı ve birleşmege işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir. Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır. İkısi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sag taraftaki baba, sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur. Köpek dişleri, rüyayı görenin amca ogullarıdır veya amca ogulları gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur. Ön azı dişler day ve dayı ogulları veya ögüt vermede onları yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır. Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunlann sag tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eger rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır. Bunları takip eden diger sivri dişler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kızıdır. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir. Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildigi gibi, dişin temsil ettigi şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Eger rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettigi akrabasında eline mal geçer. Eger dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettigi akrabası ölür. Diger dişlerin tabiri de böyledir. Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve söhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, ogul veya erkek kardeşle tabir edilir. Dişlerinin çesitli şekilde uzadıgını gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadıgını ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmiş ve çürümüş olduğu halde düştügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadıgını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittigini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardıgını gören şahis, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır. Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yedigini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka mesleki ögretmeye imkanı varken ögretmedigine işarettir. Dişlerinin kırıldıgını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu rüya hastalıga ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmege işarettir. Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, agzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır derler. Bundan dolayı agzın sag tarafında bulunan dişler, erkeklere solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sag taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir. Önde bulunan sivri ve yanlanndaki dişler, çocuklara, ön azi dişler, hizmetçilere, arka azi dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir. Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir. Ön azi dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere işarettir. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandıgını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meyadana gelecek yangına veya sarılık hastalıgına yakalanmaya işarettir. Dişlerinin camdan veya agaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin ugrayacagı zarara işarettir. Ön dişlerinin düştügünü ve onların yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin işlerinde aldıgı bütün tedbirlerinin bozulmasına işarettir. Dişlerini diliyle çıkarıp attıgını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Köpek dişinin yarıklıgını gören şahsın oglu ölür. Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştıgını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terkedeceklerine işarettir. Dişlerinin yerlerinden ayriılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine işarettir. Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dagılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlıgına işarettir. Rüyada dişlerinin arasından et çıkardıgını gören kimse, bir milletin giybetim yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebine işaret eder derler.

Hapis bir kimsesi bulunan bir sahis, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sarılıgını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeye işarettir. Köpek dişinin fazlalıgı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir. Süt dişinin eline düştügünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettigini gören kimse, çocugundan yahut erkek veya kız kardeşinden istifade eder. Bütün dişlerinin düştügünü ve dinde veya yanında durdugunu görse, o kimsenin nesli çogalır. Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştügünü ve eline aldıgını yahut bir bez parçasına sararak muhafaza ettigini gören kimsenin yanında hamile kadın varsa bir çocugu olur. Eger hamile kadın yoksa bozuştugu erkek kardeşiyle veya bir yakınıyla barışır. Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir. Dişlerinden bir dişinin düştügünü gören kimse, bir şahsa olan borcunu, veya herkese olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştügünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler agrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabu edilmeyecek amellere işarettir. Eger agrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir. Bazen dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlanndan uzun olmasına işarettir. Bazen de bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluguna, bazen de rüya sahibinin çocugunun olmamasına işarettir. Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdigi malının bozulmasıyla zarar ve ziyana ugramasına işarettir. Dişlerinin kendi eliyle çıkardıgını gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaserette bulunur, yahut pişman olacagı kötü bir iş işler. Uyanıklıkta agıran bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret eder. Bazen de bu rüya, alacaklısının peşinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir. Rüyada çıkardıgı dişin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazanca delildir. Rüyada dişlerinin yerinde altın veya ğümüşten dişler çıksa, bu rüya bazende mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin baglanmasına işarettir.

Hastalığa yakalanacağının işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamındadır.

Sağlıkla ilgili sorundur. Diş çektırdiğini gören kimse ölüm haberi alır. Çürük diş hastalıktır.

Ibni Kesir e göre;
Rüyada dişlerin küçüklügü güzellikle, büyüklügü ise müjde ile tabir olunur.

ibni Sirin (R.A.);
Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemege, diş çıkarılırken çıkan kanda, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluguna işaret eder.Rüyada Diş Ne demektir, Rüyalarda Diş görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.