Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Elbise görmek Rüyada Elbise görmek
  Rüyada Elbise  Bugün 25 Mart 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Kelam Görmek
Rüyada görülen kelam yorumu için lütfen söz kelimesine bakın.
Rüyada Hak ve hakikat Görmek
Kur'an-i Kerim `i dinleyip onu tasdik etmek, hükmünce amel işlemek ve kendine ulaşan şaşmaz do
Rüyada Cuma ve cumartesi Görmek
Rüyada haftanın belli günlerini görmek çok önemlidir. Kişinin istediği şeylerin bu günlerd
Rüyada Buhar Görmek
Güzel habere işaret eder. Buhar banyosu yapmak ise sağlıklı ve mutlu bir yaşam anlamındadır.
Rüyada Bağlama çalmak Görmek
Rüyada bağlama çaldıgınızı veya bir başkasının çaldıgını görmek, veya bağlama teller
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Elbise Görmek, Elbise, Ne demektir, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Elbise

Rüyada Elbise görmek

Rüyada elbise görmek memuriyete ise yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydigini görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluga delalet eder. Rüyada giydigi elbisenin yırtıldıgını ve bunu tamir edemedigini gören tutuklanır, eger yırtıgını dikerse çocugu olur. Rüyasında yamalı elbise giydigini görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi degildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder. Uzun işlemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlaklı bir kimse degilse, ahiret için cezalanacagına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalıgına yakalanacagına işarettir. Ketenden yapılmış bir elbise giyinmek söhret sahibi olmaya, kullanılmış bir elbise giydigini görmek, bazılarının tabirince evlilige, bazılarınca ise hastalıga veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır. İbrisim elbise giymek hacc ile tabir olunur. Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevinçe, yırtık ve parçalı elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizligi iyi kalplilige, kirliligi ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir.

Arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduguna; Rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydigini görmek zina etmege, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duaları Cenabi Hakk (C.C) tarafından kabul görür. Elbise yıkamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadıgını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacagına, lekeli olduğu için yıkadıgını görmek, günah işleyecegine delalet eder. Elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak tövbeye, pislikten temizlemek için yıkamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yıkamak zinadan tövbeye işarettir.

Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır. Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiginizi görmek sevinçli haber alacagınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çıkardıgınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsanız erkek elbisesi giyindiginizi görmek evleneceginize; evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçecegine veya büyük bir mirasa konacagınıza delalet eder. Yırtık bir elbise ile gezdiginizi görmek, borçlularınızın sizi bu günlerde çok sıkıştırdıgına, borçlu degilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacagınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmiş bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacagınıza delildir. Bir başka rivayete görede: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maisetine yahut Allah (C.C.) `tan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir. Rüyada bir adamın giyinmesi o adamın evlenecegi kadına, kadının giyinmesi, evlenecegi kocaya işarettir. Rüyada bir giyindigini ve sonradan elbisesini yırttıgını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eger elbise sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortagı o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur. Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlıgınının yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin bir çok elbisesi olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildigini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkıntı ve mihnete işarettir. Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydigini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin sarı ve şerefine işarettir. Bir kimse yakasız elbise giydigini görse, o kimsenin ölümüne işarettir. Kisa bir elbise giydigini ve dizlerini örtmedigini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur'an-ı Kerim `le amel ettigine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere işarettir. Elbiseyi tersine giydigini gören kimsenin durumu degişir. Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldıgını görse fakirleşir. Elbisenin boydan boya yırtıldıgını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eger enine yırtıldıgını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir. Bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldıgını görse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi degildir. Kırmızı bir elbise, şöhrete, sarı elbise de, hastalıga işarettir. Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, ıslaklıgın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eger erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider. Yünden elbise giydigini gören kimse zahid olur. Bir kimse yeşil elbise giydigini görse, sag kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir. Bazı tabirciler, yeşil elbise giydigini gören kimse, mirasa işarettir derler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluguna işarettir. Zanaatkar için her zaman elbisenin kıymetli olusu işinin durgunluguna işarettir. Bir kimse adet edinmedigi bir elbiseyi giydigini görse, kötü gördügü şeylerin bazısı kendisine isabet eder. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydigini gören, otorite işarettir. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah `in hakki olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah `tan korksun ve malının zekatım versin. Kadının kırmızı elbise giydigini görmesi, ferahlık ve sevinçine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara işarettir. Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazıları için de sıtma hastalıgına işarettir. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır. Bütün renklerle boyanmış bir elbişeyi giydigini gören kimse istemedigi birşeyle karşılaşır ve o şeyin kötülügünden Allah `a sıgınması lazımdır. Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir. Eger bu elbise yıkanmış olursa fakirlige ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandıgı günaha işarettir. Çesit çesit renklerle nakışlanmış elbise giydigini görmek, güzel kokulu şeyler ve mesrubat satan kimse için hayırdır. şair insanlar için izdirap ve şiddete, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına, hasta için hastalıgın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için, kötü sözlü ve sarkıcılar için hayra işarettir. Üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eger ehilse çifçi ve ziraatçilara amir olur. Eger ehil degilse, senenin bolluguna ve hububatin çok olmasına işarettir. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nisan ve alametler hacca gitmeye veya arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydigini görse eline, biriktirecegi bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülügüne, dindeki hatasına, günah ve isyanım aşikare işlemesine işarettir. Elbisenin kalınlıgı inceliginden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalın elbise de zahmet ve meşakkatına işarettir. Altın ve ğümüş dokumalı elbise, din ve dünyaca iyilige, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kiymetli bir elbise giydigini görse, bu rüya zengin ve fakir için sirf hayra işarettir. Yıkandiktan sonra yeni elbise giymedigini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettigi neşe ve sevinçe kavusamaz. Giydigi elbisenin yırtık ve söküklerin uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocugu olacagına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yırtıldıgını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizlige işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuga iptal ve kasdettigi şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulması bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadıgını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlıgı defetmesine, gizli şey ve işlerinin aşikarelenmesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyuldugunu gören kimse memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini zayı ve kaybettigini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. Kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydigini gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmedigi bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendigini görenin, kalbinin istedigi yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydigini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.

Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçı için bereket, dier insanlar için ucuzlukla. Yeni elbise helal mala. Temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine. Yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye. Yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye. İpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere. İşlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına. Kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine. Yün veya keten elbise kadın erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala. Kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa. İpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete. Kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya. Kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine. Yırtık pırlık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye. Elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya. Kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye.

Rüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeğe sürüklüyeceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.

Bir kadın, hayatınızı alt üst edebilir.

Temiz ve güzel bir elbise ise kişinin çok beğenilip, hakkettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.

Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.

Salimî ye göre;
Üzerindeki elbisenin islanmis ve üzerine yapışmış olduğunu görmek yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyecegine, eger başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacagına delalet eder.

Cafer i Sadik a göre;
Elbisesini soguk du ile yıkadıgını görmek dört şekilde tabir edilir tövbe, saglık, güçlükten kurtulma, korkmama.Rüyada Elbise Ne demektir, Rüyalarda Elbise görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.