Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Gemi görmek Rüyada Gemi görmek
  Rüyada Gemi  Bugün 22 Nisan 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Enginar Görmek
Rüyada enginar görmek, pişmis ise, helal rızk ile tabir olunur. Pişmemiş enginar görmek hayı
Rüyada Hindistan ceviz Görmek
Rüyada görülen hindistan cevizi, çok fazla beklentileriniz olduğunu. Kurumuş bir Hindistan cev
Rüyada Aşiret Görmek
Rüyada bir aşiret çadırı içinde olduğunu ve aşiretin reisi ile konuşarak sohbet ettigini g
Rüyada Beyaz Görmek
Rüyada Kar beyazı insanın sıkıntılarının sona ereceğini işaret eder.

Beyaz renk
Rüyada Borazancı Görmek
Bir kimse rüyada, borazancının sesini işitse bir olaya davet edilir. Davet edildiği olay da muh
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Gemi Görmek, Ne demektir, Gemi Batması, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Gemi

Rüyada Gemi görmek

Rüyasında bir gemiye bindigini ve bundan bir daha çıkmadıgını gören, büyük bir kedere ve sıkıntıya düşer. Ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakılır. Gemiden çıktıgını görmek, feraha kavuşmaktır.
Gemide öldügünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Bindigi geminin kuru bir yer üzerinde durdugunu görmek, bela ve kederin gelecegine delalet eder. Bindigi geminin battıgını görenin ticaretteki karı kesilir, içinde bulundugu geminin battıgını ve eşyasından bir kısmının su yüzüne çıktıgını görmek, malının bir kısmının zayi olacagına, bütün eşyasının battıgını görmek, bütün malının elinden gidip fakir olacagına işarettir.
Bindigi geminin parçalandigini gören, biri tarafından büyük bir musibete ugrar. Gemi yüksek bir yerde iken bindigini ve sonra deniz üzerinde yürümege başladıgını gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygıya mazhar olur. Geminin denizde dosdogru gittigini görmek, yolculuga çıkacagına işarettir.

Geminin yanında yürüdügünü gören, yolculuga gider ve eline hayli mal geçer ve hayır görür. Bir çok gemilerin seyir halinde olduğunu görmek, hükümet adamlarının seyahate çıkacaklarına delildir. Gemide olup geminin yüzdügünü ve kendisinin de korktugunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakın olur. Çok büyük ve süslü bir gemide bulundugunu ve süslü elbiseler giyinmiş olduğunu gören, zenginlige yaklaşmış olur. Bindigi geminin delindigini görmek, yaşadıgı zamanda bir felaket olacagına delildir. Zırhlı bir gemide olduğunu gören devletten kuvvet alır. Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettigin gören yolculuga gider. Bindigi geminin karada yürüdügünü gören faydasız bir yolculuga çıkar. Gemisinin karada kırıldıgını gören büyük bir kişi tarafından bir musibete ugrar. Geminin tahtalarını rüzgarın alıp götürdügünü görmek, malının hükümet tarafından elinden alınacagına delalettir.

Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettigini gören, halk arasında iyi karşılanır ve sözü dinlenir. Eger dümeni iyi kullanmadıgını görse, bu bir rivayete göre, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır. Rüyasında kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düşmanlıga, yahut tutuklu olmaya veya muradının olmamasına yorumlanır. Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmaktır. Bekar ise evlenir. Rüyasında bir gemi yaptıgını veya satın aldıgını veyahut kendisine bagışlandıgını gören evlenir veya bir sevgili bulur. Gemide iken karaya çıktıgını gören sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Geminin su üzerinde zorla yararak gittigini görmek, içinde bulundugu kederden güç kurtulacagına delildir. Geminin kolay yürüdügünü görmek, bunun aksiyle tabir edilir. Denizin ortasında gemiye bindigini ve bogularak ölümden kurtuldugunu gören eger günahkar ise tövbe eder, eger fakir ise zengin olur, hasta ise iyileşir, zengin ise malı artar, tüccar ise kazanır. Eger ögrenci ise okulunda başarılı olur. Bindigi geminin battıgını, fakat kendisinin kurtuldugunu gören, dünya işlerindeki işi bozulmuş olsa bile, sonu hayırlı olur. Geminin battıgı zaman eşyasının zayi olduğunu gören, mallarını kaybeder. Geminin parçalanıp, tahtalarının ayrıldıgını ve dagıldıgını gören, musibete ugrar. Bindigi geminin delindigini gören, yolculuktan kazançlı döner, îki gemisi olup bunlardan birinin delindigini görmek o geminin kurtulacagına, daha dogrusu kendi zararlarının azalacagına işarettir. Gemi içinde kaybolduğunu gören, düşmanının şerrinden kurtulur. Geminin yagmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdügünü gören dünya malından yoksun olur. içinde bulundugu geminin bir tarafa egrilmiş olduğunu gören, geminin egilme derecesine göre kedere ve sıkıntıya düşer. Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz. Bir gemide olup karada yürüdügünü görmek, işinde ayrılık, nikahta haram, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bindigi geminin Havada uçtugunu gören ölüme yaklaşmış demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulundugunu gören bir hastalıga tutulur. Bazılarına göre; geminin çesidine ve cinsine göre yorumları vardır. Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadın ve bazen büyük bir erkek ile kıyaslanır. Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemileri görmek hayırdır. Küçük gemiler eşkiya, yol kesici, savaş ve fitne, yatlar zevk ve eglence, üç direkli gemiler ticaret ve çıkar, iki direkli gemiler az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve isçiler, zırhlılar devlet reisi ve başbakan, eski gemiler evlenme, parçalanmış gemiler keder; batık gemiler ise kurtuluş ile yorumlanır.

Bir gemiyi denizden karaya çektigini gören devlet işinden uzaklaşır. Bir gemiyi gemilerin çıkması imkanı olmayan bir yere çıkardıgını gören kimsenin halk arasında ünü artar, işleri yolunda gider. Pazar kayıgı gibi, mavna gibi halkı bir iskeleden başka bir iskeleye taşıyan şeyleri rüyasında gören için dört şekilde yorumlanır: Selamet, tehlikeli bir iş, kadın, tabut. Böyle bir kayıga binmek kayıgın saglamlıgına, çabuk gidip gitmedigine, süratine göre selametle tehlikeli işten kurtulma ile, evlenme ile yorumlanır. Kayık eski ve deniz dalgalı ve bulanık ise, tabuta ve rüya sahibinin ölümüne işarettir. Bir başka rivayete görede: Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için, kurtuluştur. Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindigini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur. Bazıları da geminin battıgının görülmesi, selametle yapılan yolculuktur derler. Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacagına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindigini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların elinden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittigini görmek, bütün insanlar hakkında hayıra delildir. Eger sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Geminin parçalandıgını ve içinde bulunanlarında perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadıgını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluguna, müşkülata düşmesine yorumlanır. Bir kimse geminin kan üzerinde gittigini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandıgını gören kimsenin, annesi ölür. Bekar olan birisi bir gemi satın aldıgını görse evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme yorumlanır. Havada giden gemiye bindigini gören kimsenin, ölümüne yorumlanır. Gemide öldügünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur. Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittigini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuga, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine yorumlanır. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere yorumlanır. Gemilerin yukarı dogru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eger aşagı inerlerse hayrın çabucak meydana gelecegine işaret eder. Geminin halatları borç sahiplerine, işlerin dügümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder. Geminin ön tarafı da gemi sahibine yorumlanır. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, derler. Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete, bekar için evlenmeye işaret eder. Fırtınalı bir zamanda gemide bulundugunu ve bu ızdırap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettigini gören kimse, bütün askerlerin itaat edecegi bir güce işarettir. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleginde irtikap ettigi şeye yorumlanır. Gemi, ölünün tabutuna, meslegim degiştirmege, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk ekmege işaret eder. Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder. Gemi bazen de mescide, halkın toplandıgı çarşı ve pazara yorumlanır. Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ailesine sevgi duymaya işarettir. Gemiye ayık olarak girip, şarhoş olarak çıktıgı meyhaneye de yorumlanır. Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtulmaya ve fakirin zengin olmasına işaret eder. Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmaya, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçması, ölümüne ve naaşını el ve omuzlar üzerinde taşınmasına işaret eder. Geminin battıgının görülmesi cehennem ehlinden olduğuna yorumlanır. Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiginl görse, denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin saglamlıgı ve genişligi kadardır. Geminin karadan uzaklıgı onun vazifeden geç alınacagına işarettir. Veya o kimse, yolculuga çıkarak üzüntü ve kedere düşer. Geminin sahilden uzaklıgı, o kimsenin kurtulacagı veya helak olacagı tehlikeli bir iş yapar. Bu rüyayı memurluga ehil olmayan birisi görse, kurtulacagı bir korku içinde bulunur. Helak olmaya yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindigini görse, kurtuluşa erişir, veya kadri yüce birisine iltica eder. Eger gemiden harice çıksa, günahkar olur ve devleti dinden gider. Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasına işaret eder. Eger gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine işaret eder. Eger gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacagına delalet eder. Gemi battıgında bir agaç parçasına yapıştıgını gören kimse vali ise, devlet buyugunun gazabına ugrar ve görevden alınmak derecesine gelir. Sonra korktugu şeyden kurtularak tekrar vali olur. Eger tacir ise malı eksilir. Gemide öldügünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi ahirette korktugu kötü halden kurtuluşuna sebep olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir derler. Geminin demirden veya bakırdan olması, geminin işaret ettigi kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlıgının devam etmesine yorumlanır. Bazısının demirden ve bazısının da agaçtan olması, geminin işaret ettigi kimsenin şüpheli olmasına delalet eder. Rüyada gemiyi yedigini veya yuttugunu gören kimse, geminin kazancını yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Rüyada Nuh (A.S.) Un gemisini görmek, ferahlık, sürür ve yagmurun yagmasına yorumlanır. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, kıtlık ve belaya işaret eder. Nuh (A.S.) un gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya veya bekar ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Gemi cehalet ve fitneden kurtaran islama işaret eder. Bazen de gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran dogru yola delalet eder. Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindigini görse, o şahis dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindigini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak birini ondan ögrenir. Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eger geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmedigi bir yerden ona rızık ihsan eder. Havada görülen gemi diger binekler gibi bir binektir ve tabiri de o şekildedir. Geminin ipini tutmak, dinin güzelligine ve ayrılmaksızın salih kimselerle sohbet etmege yorumlanır.

Her türlü olumsuzluktan kurtulmaya. İyi insanlarla birlikte gemiye binmek ilahi mağfirete, gemiden salimen karaya inmek sıkıntı ve ıstırabın sona ermesine. Geminin batması salimen yapılacak yolculuğa. Batan gemiden bir kalas, can simidi gibi şeylere tuttunarak kurtulmak verilen sadakaların kabulüne. Gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma. Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek herkes için hayır ve iyiliğe. Gemi islama ve esenliğe çıkmaya yahut insan vücuduna. Gemiyi limana çekmek hayra, karanın içlerine doğru sürüklemek batıl bir yol tutmaya. Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.

Rüyada gemi görmek, tasa, hastalık ve malı sıkıntıdan kurtuluşa yorumlanır. Geminin karaya oturması, o kimsenin arsız ve namussuz olmasına, dininde ayrılık göstereceğine yorumlanır. Gemi içinde birşey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekarsa evlenmeye işarettir. Rüyada geminin batması görmek iyi ve karlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır. Gemi batarken düdük sesi işitilmişse kar çok fazla olacak demektir.

İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işlerinin bozulacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

Seyahatlere çıkacağınız anlamına gelir. Bir geminin fırtınalı bir denizde mücadele vermesi veya batması, büyük sorunlarla karşılaşacağınızın işaretidir.

Gemi aydınlık ve güzel ise başarıdır. Değilse tam tersidir. Masmavi suyun üzerindeki gemiye binen kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacak demektir.

Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır. Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

Danyal Aleyhisselama göre;
Rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, karlı iş, melamet ile yorumlanır.

Kirmanı ye göre;
Bindigi geminin deniz sahilinde durdugunu gören yolculuga çıkacaksa çıkamaz. Geminin gittigini ve kendisi arkasından takip edip ona ulaşamadıgını görmek, işlerinin pek zor olacagına, fakat sonunda maksadına ulaşacagına yorumlanır.

Cafer i Sadik a (RA) göre;
Rüyada gemi görmek sekiz şekilde tabir edilir: Evlat, baba, eş, binmek, ferah, emniyet, içki, şarki söylemek. Eger rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz şeyin iyi olması ile, eger gemi batıp ölür veya gemide kalırsa, bunların fenalıgı ile yorumlanır.

Ebu Said El Vaiz e göre:
Rüyada gemiye binmek istege kavuşmaktır. Eger gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düşen bir adamın bir tahta parçasına sarılarak karaya çıkması, eger tüccar ise önce zarar edip sonra kazanacagına, memur ise önce işinden ayrılıp sonra yine işîne girecegine, ölüm derecesinde hasta ise iyileşecegine zengin ise malını kaybedip sonra tekrar elde edecegine, fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyileşecegine delalet eder. Gemi de yalnız başına kaldıgını gören evlenir.Rüyada Gemi Ne demektir, Rüyalarda Gemi görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.