Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Mezar, mezarlık görmek Rüyada Mezar, mezarlık görmek
  Rüyada Mezar, mezarlık  Bugün 25 Mart 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Pire Görmek
Rüyada görülen pire insanları her vesileyle kınamayı meslek edilen, zayıf ve miskin kimseye,
Rüyada Dirilmek Ve Kıyamet Günü Görmek
Bir kimse Rüyada Allah (C.C.) halkın arasıni ayırıp hükmetmek için onları dirilttigi veya he
Rüyada Panjur Görmek
Rüyada görülen panjur bazı yeni sırlar keşfedeceğinize ve öğrendiklerinizi işinizde akıll
Rüyada İhtikam Görmek
Rüyada ihtikam olduğunu görmek, son derece sıkıntıya, bir halden bir hale düşmege, bir rivay
Rüyada Sakız kabağı Görmek
Rüyada görülen sakız kabağının tabiri hıyar tabiri gibi yapılır. Bazı yorumculara göre k
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Mezar, mezarlık Görmek, Mezar, mezarlık, Ne demektir, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Mezar, mezarlık

Rüyada Mezar, mezarlık görmek

Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlikta bulundugunu görmek, bir suçtan dolayi aranmak ta olduğuna; bir mezarlikta bir cenazenin gömüldügünü görmek, bir suçtan dolayi tutuklandigi yerden tahliye edilecegine delalettir. Büyük bir mezarın üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda ki yazilan okudugunu görmek, bir büyük günah isledigine işaret tir. Büyük bir alanda başka mezarlar olmadigi halde, kendisinin orada bir mezar kazdigini görmesi, ecelinin yakin olduğuna delil dir. Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden Önce kendi mezarıni yaptirip üzerine adini yazdirdigini görmek, tanıdigi bir kadının evlenecegine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarliktan alip başka bir mezarlıga naklettirdigini görmek, kendisinin veya ço cuklarıni o Mahallede bir ev yaptiracaklarına delalet eder. Kendi evinin çatisinda bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna işaret tir. Baziı yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasinda bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandigini görmek, fakirlesmege işarettir. Rüyasinda Aile halkindan birisine veya kendisine bir mezar kazdigini veya kazdirdigini görmek, o şehirde kendisi ve Ailesi için bir ev yaptiracagına veya satın alacagına delalet eder. Bir kimse nin rüyasinda aile kabristanında olduğunu ve orada ailesine ait mezarlari onardigini. topraklarıni düzelttıgını görmesi, ömrünün saglikli ve uzun olarak geçecegine delildir. Rüyasinda aile mezarliginda olduğunu ve mezarların üzerine çiçek dikip suladıgını görmek bir çocugu olacagına; mezar taçlari üzerinde kusların Su içmesi için yapilan küçük oyuklardan kusla rin su içmek için geldiklerim, fakat kapların içinde su bulunmadi gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektigine delalet eder. Rüyasinda ölmedigi halde gömüldügünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattıgını görmek, bir kadınla nikahlanmasına işarettir. Rüyasinda bir mezari aç mak için topraklari kürekle kaldirdigini görmek, o ölünün hayatta iken yaptıgı isi yapmaya çalisacagına işarettir. Eger ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eger zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sag olduğunu anlamak kazandigi malin haram olduğuna ve edindigi bilginin de dogru oldu guna delildir. Ölü bir insanı mezarında ölü görmek, muradına er mekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlikta ölülerin kabirlerinden çıktiklarıni görmek, eger mevsim kurak geçiyorsa. havanın uygun bir şekilde yagmurlu açacagına ve o yil hububatin bollasacagına Isarettir. Kirmanı ye göre; rüyasinda kendisi için veyahut başka biri için bir mezar kazildigini veya kazdigini gören, oturdugu yerde bir ev yaptirir. Bir mezari öptügünü görenin, ömrü uzun ve sağlıgı de vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldügünü gören, hapishaneye girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis olduğunu gören, kadın ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasında dolaştıgını ve açık mezarlara girip çıktıgını gören, kötü insanların evlerine girer, yahut zindana atilir. Adim, künyesin!, kişiligini bildigi bir erkeğin mezarıni kazdigini ve gömülü olan adama ulaştıgını gören, o kişinin bulun dugu meslege girer. Bir kişinin bir kabre indigini ve sonra çıkip rü ya sahibini oradan kovdugunu gören, bir tutuklu tarafından bir suçla suçlanır. Bir kapali mezari kazip içinden yasayan bir adam çıktıgını gören, sevinçe ulasir. Ebu Sait El Vaiz e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktugunu gören o kişi tarafından bir tehlikeye atilir. Rüyada bir mezara konuldugunu gören, bir ev satın alir. Mezarda üzerine top rak örtüldügünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta Toprak kazdi gini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Tanınmis mezar, Allah in emriyle tabir olunur. Mezarın üzerinde yesillik görmek, me zar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. Mezarlıga giderek ibret aldıgını gören, işlerinde insafla hare ket eder, Mezara giripte, tanınmis bir adamin kabrinin kendi evine dönüstügünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamin mezari üzerinde ayakta durdugunu gören, dünyalıga ulasir. Bir mezarlikta mezarlar arasında dolasip bunlara selam verdigini gören iflas ederek dilenir. Baziı tabircilere göre; bir mezarda olduğunu ve üzerinde bir sey yazili bulundugunu gören, hapse girer ve hapisten çıkamaz. Kendisini mezarda görmesi, sıkıntıda olmaktır. Ibni Sirin e göre; rüyasinda mezara konuldugunu gören sıkıntıya düser. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuga çıkar ve hayır ve menfaatle geri döner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktıgını gören, günahlarından kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafından su al soruldugunu gören bir meseleden dolayi mahkemeye düser. Onlara dogru cevap verdigini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eger cevapta yanılirsa, fenadir. Mezardan çıkarildigim, tekrar mezara konuldugunu gören, devlet başkanından hayır gö rür. Ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hak kindadir, Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarına göre evvela hayra, sonra zarara ugrar. Bir başka rivayete görede: Rüyada kabristan görmek, va za, Kur an okumaya. aglamaya, Ölümü hatirlamaya. korkmaya ve dünyadan alakayi kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristanı Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristanı Müslüman askerlerin çadirlarına ve Müslümanların orduyla karşılasmaya hazirlanmalarına işarettir. Bazen de kabristan, zina yapan kadının evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kiymetli bir sey geçmesi kazanç veya ganımet yoluyla helal rizik elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur. Kabristanı görmek, korku ve ümide, sapikliktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Müsriklerin kabristanıni görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde süpheye, bid at yerlerine, tenha ve issiz hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristain, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan farig olmaya, aglamaca ve mevizelere işarettir. Bazen de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bid atin evlerine v e zimmilerin Mahallesine işarettir. Bazen de fesad ve helak edici Ameller ile kendilerine zayiflik gelmis olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhosların bulundugu meyhanelere, namaz kilmayan ve Allah i zikretmeyen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir. Bazen kabristanı, hapis kimseye işarettir. Kabristana girdigini, özellikle orada bir bina yapmis olduğunu gören kimse hasta ise bu hastaligindan ölerek kabristana girer. Hasta degilse rüyayı görenin durumuna bakmalidir: Eger oraya girdigi zaman korku ile agladıgını yahut Kur an okudugunu yahut kibleye dönerek namaz kildigini görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasına dahil olarak ibadet ve taate nail olur. Gördügü ve isittigi şeylerden menfaatlanır. Oraya girdiginde çiplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapiyorsa. yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve asiklar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder. Ezan ile kabristana girdigini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil v e gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasında dogrulukla sehadet ve hakki ifaya çalisir. Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir istir. Bundan dolayi, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdigini gören kimse, girdigi o [kabristandan iyilik ve hikmetle konustugunu ve tövbe ederek Hakka döndügünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insafli olarak hareket eder. O) kabristana girdiginde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagı bir hususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çignedigini gören kimse. Bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.Rüyada Mezar, mezarlık Ne demektir, Rüyalarda Mezar, mezarlık görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.