Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Namaz görmek Rüyada Namaz görmek
  Rüyada Namaz  Bugün 22 Nisan 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Rugan Görmek
Rüyada derinin iyi olarak yorumlanmamasına rağmen rugan tez gelecek kısmettir. Ama rugan ayakkab
Rüyada Erzak Görmek
Rüyada erzak görmek bolluga ve berekete işarettir. Rüyada erzak yüklü bir araç görmek bollug
Rüyada El Sıkışmak Görmek
Rüyada el sıkışma yapmak, faydaya, alış veriş yapmaya ve hayır tarafını tutmaya işarettir
Rüyada İgneci Görmek
Rüyada igneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye delalet eder. Bazıları da, igneci bir kims
Rüyada Sevgi sevmek Görmek
Rüyada görülen sevgi veya sevmek yorumu için muhabbet yorumuna bakın.
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Namaz Görmek, Namaz, Ne demektir, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Namaz

Rüyada Namaz görmek

Rüyada doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek İslamiyetten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptıgına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldıgını gören İslamı arkasına atmış olur. Bir rivayete göre eşinden başka bir kimse ile yakınlaşır. Bir mescit halkını kıblenin gayrı bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek o yerin devlet başkanının dinden uzaklaştırılacagına delalet eder. İlim adamlarından birini kıblenin bulundugu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına delalettir. Namazını vaktinin geçtigini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadıgını gören zor ve yapılması çok güç bir ise başlar ve bir rivayete görede gerek dünya ve gerek ahirette güçlüge ugrar. Namazda bir cemaate imamlık yaptıgını gören büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orasını yönetir. Bilmedigi bir yerde tanımadığı kimselere imamlık yaparak namaz kıldırdıgını gören ve hangi ayetleri okudugunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kıbleye dönüp namaz kıldıgını görmek ise uzun bir ömre delalet eder.

Namaz rüyasının tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir: Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye, sünnet namazı temizlige, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmege delalet eder. Nafile namaz ise ehil ve iyalının geniş rızkına dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. At üzerinde namaz kıldığını gören kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup rükua varmadıgını görmek malının zekatini vermedigine delalettir. Rükua varip da secde etmedigini görmek ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalancı şahitlik eder.

Rüyada namaz kıldığını görmek iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine, kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek; kötü yola sapacağınıza, bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine, cenaze namazını kıldığını görmek uzun ömürlü olmaya, abdestsiz namaz kıldığını görmek sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye yorumlanır.

Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye. İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazminat ödemeye borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye. İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya. Sabah namazı kılmak zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye. Rüyada öğle namazı kılmak maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye yada işten çıkarılmaya. Açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve şürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye. RüyadaÖ öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye. Rüyada ikindi namazı kılmak arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına. Rüyada akşam namazı kılmak arzu ettiği yada üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye. Rüyada yatsı namazı kılmak geçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye. Yatsı namazı bazen işin bitmesine meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine. Cemaatle namaz kılmak eğer saflar düzgün ve sık ise rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbihe delelet eder.

Rüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek dünya ve ahirette hayra işarettir. Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek din yolundan ayrılacağınızı gösterir. Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini cenaze namazı kıldığınızı görmek uzun ömürlü olacağına yorumlanır.

ibni Kesir e göre;
Bir cemaate imamlık etmek hayırdir. Sokakta namaz kıldıgını görmek hayır degildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır gelecegine delalettir. Öğle namazını kıldığını görmek muradının olacagına, rızk ve malının artacagına delalet eder. Cuma namazı kıldığını gören kimse bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah 'ın (C.C.) ihsanına nail olur. İkindi namazını kıldığını görmek zahmet ve zorluktan sonra muradına erecegine delalet eder. Akşam namazını kıldığını gören hayır ve şerden her ne arzu etmiş ise ona çabukça kavuşur. Yatsı namazını kıldığını görmek akrabaları ile iyi geçindigine delalettir. Sabah namazını kıldığını görmek helal rızka ve helal kazanca delalettir. Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan bir yolculuga çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder fakat gidemez. Abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse ya hacca veya uzun bir yolculuga gider. Cemaate yetişmek için camiye dogru koştugunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa yerine gelmez. Sol tarafından başlayarak selam verdigini görmek hayır degildir. Oturdugu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek bitirmek istedigi işlerini bitiremeyecegine, namazda dua ettigini görmek de çocugunun olacagına delalettir. Rüyada Nafile namazı kıldığını gören sevap getirecek bir iş işledigi için Allah 'ın (C.C.) şefaatine nail olur. Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe 'nın damında kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler. Cami mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek hayratının çokluguna delalettir. Devlet dairelerinde okullarda namaz kıldığını görmek yolculuk ve helal rızktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak bir başkasının duası ile hidayete ulaşacagına delalet eder.

Cafer i Sadik a göre;
Rüyada namaz yedi şekilde yorumlamaktadır. Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor. İsteginin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah 'ın (C.C.) emirlerine uymak, kolaylık. Cenaze namazı kıldığını görmek duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk 'ın affına mazhar olacagına delalettir. Büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldiklarıni görmek savaş zamanı ise zafere. Başka zamanda ise uzun ömür ve mal artışına delalet eder. Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduguna ve işin olacagına delalet eder. Bir boştan veya bahçede namaz kıldığını gören Cenab-ı Hakk 'a tövbe ve istiğfar eder. Ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder. Bir hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak mekruh bir iş yaptıgına. hamamın içinde namaz kılmak haram bir mal veya rızk yedigine delalet eder. Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyileşecegine, sıkıntısi varsa genişleyecegine, tutuklu ise tahliye edilecegine delildir. Kurban bayramının namazını kılmak ise memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edecegine, sevinçe delalet eder. Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde toprak üzerinde namaz kıldığını gören eğer o yer bir çöplük veya pis yahut bir mezarlık ise fakirlige düşecegine ihtiyaç içinde kalacagına delalettir. Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulundugu halde namaz kıldığını gören oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler. Yahut haramdan kazandıgı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan verdigi hediye veya sadakayi geri alır. Rüyada iştihare namazı kılmak yapmak istedigi bir şeyden başaralı olarak çıkacagına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdigine delalettir. Gece yarısı namaz kılıyorsanız her ne dileginiz varsa kısa zamanda yerine gelecegine yorumlanır. Bu meyande vacip olan bayramın namazını kılmanız, neşe ve sevinçinizin daim olacagına, evlat ve iyalinizin hayrını göreceginize delalet eder. Teravih namazını kılmanız halinde dini bütünlügünüzü her yerde tasdik ettireceginize, her türlü şefaate nail olmak yolundaki dileginizin yerine gelecegine ömrünüzün uzun olacagına, itibarınızın devamlılığına hükm olunur.Rüyada Namaz Ne demektir, Rüyalarda Namaz görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.