Rüya tabirleri
 
Rüya Tabirleri
   Rüya Tabirleri Sözlüğü :
Rüyada Öldürmek görmek Rüyada Öldürmek görmek
  Rüyada Öldürmek  Bugün 22 Nisan 2018
Rüyalarda :

Rastgele Rüya Tabirleri

Rüyada Otçu Görmek
Rüyada Otçu yani ot biçip satan kimseyi görmek gönül alçaklığına, üzüntü, keder ve sık
Rüyada Kulak Kiri Görmek
Rüyada kendisinin veya başkasinin kulagından kir çıkardıgını gören kimseye bir yardım yap
Rüyada Danışma Görmek
Rüyada bir kişiye danışmanın yorumu için lütfen istişare kelimesine bakınız.
Rüyada Koltuk değneği Görmek
Rüyada görülen koltuk değneği kişinin başkasından yardım alacağına delalet eder.
Rüyada Nakıs Görmek
Rüyada nakıs islediginizi görmek, iyi kalpli bir insan olduğunuzun mükafatini göreceginize, bi
Rüyada Köpek görmek | Rüyada Yılan Görmek
Rüyada kedi Görmek | Rüyada Ağlamak
Rüyada Abla

Rüyada Öldürmek Görmek, Öldürmek, Ne demektir, Rüya Tabirleri, Tabiri, Yorumu, islami
Rüyada Öldürmek

Rüyada Öldürmek görmek

Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini yani öldürdüğünü görmek katilin maktule hayır ve menfaati olacagına yahut zülüm edecegine, birini katlettigini görmek ona iyilik etmege, kendinin katledildigini görmek ömrünün uzun olacagına delalet eder.

Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akıttığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise mal hasıl olmaz. Cesedinin katleylediği adamın kanı içinde yuvarlandığını görmek o adamın malından istifadesine, birini katledip maktulden beyaz kan çıktığını görmek dininin gitmesine, kendini katledilmiş ve fakat kimin tarafından katlolundugunu bilmez görmek kanuna az itaatkar olmaya, katledeni bilir ise düşmana zafer bulmaya birini katleylediğini ve maktulün kanından necaset aktığını görmek maktulün katilden fenalık görmesine delalet eder. Bir kimseyi katlettiğini fakat bunun kim olduğunu bilmedigi gibi muayene eylemediğini gören düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleyledigini gören tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolundugunu gören eğer köle ise azat olur, gam ve kederden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, eline çok mal geçer eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse ondan çok hayır görür. Eğer katil kadın, yahut hadım ağası veya buluğa ermemiş çocuk veya sakalsız sabi emred ise rüya sahibinin vefatına delalet eder.

Bir başka rivayete görede rüyada bir kimseyi öldürmek günah işlemeye yorumlanır. Rüyada kendi kendisini öldürdügünü gören kimse "Tövbe i nasuh" île tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdüğünü gören ktmse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse o kimsenin ömrünün uzun olmasına ve çesitli kabilelerden çok hayra ve mala nail olmasına delalettir. Bir kimse rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdügünü görse öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada bogazlamak zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse "Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık"(Taha suresi. a.40) mealindeki ayet geregince korku ve kederden kurtulur. Rüyada kendisini öldürdügünü gören kimse hayra erişir. Bir kimse rüyada öldüreni bilmedigi halde öldürüldügünü görse dini ihmal eder. Eğer katilini bilirse düşmanına galip gelir ve katilinde intikamını alır. Bir kimse rüyada bir adamı öldürdüğünü ve şah damarından kan aktığını görse maktulün, katilin dilinden hoşlanmayacagı bir şeye düşmesine delalettir. Bazı tabirciler de maktul, katil tarafından bir hayır ve menfaat gelir demişlerdir. Bir kimse rüyada kasden ve haksız olarak bir kimseyi öldürdügünü görse o kimsenin günahkar olduğuna delalettir. Bazı tabirciler de birisini öldürdüğünü gören kimse namazın faziletini inkar eder veya onu terkeder demişlerdir. Rüyada kendi çocuğunu öldürdugunü gören kimse rızka erişir. Bir kimse rüyada iki yüz kişiyi öldürdügünü görse o kimsenin iki yüz dirhem olan borcu ödenir. Üzüntü ve kederi giderilir. Savaşta öldügünü gören kimse şahitlik yapmak arzusunda ise şahitliği kabul edilir. Bazen de o kimse birçok dünyalıga ve zahirî nimetfere erişir.

Kirmanı ye göre;
Bir kimseyi katlettigini gören o kimseye hayır ve menfaat saglar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasil olur. Bir kimseyi zulmen katleylediğini gören asi ve nefsine zulüm edici olur ve Allah onun üzerine birini musallat kılar.

Cabirül Magribi ye göre;
Evladını katlettiğini görene Allah (C.C.) helal rızk ihsan eder.

Ibni Sirin e göre;
Bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse ona alakası olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocugu katledip pişirdigini gören livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanır. Bir çocugun katledip pişirildigini ve etinin koparıldığını görmek babasının zulme duçar olacagına delalettir. Bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek halk arasında bidat zuhuruna, bir insanı katledip cesedini arkasına aldıgını görmek cezayı hak edeceğine ve zarara duçar olacagına delalet eder. Bazılarına göre rüyada katil görmek hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermege, rüya sahibi hasta ise şifaya delalettir. Bir kavle göre katil rüyası belaya ve nimetin zevaline delalet eyler. Bir hükümdarın boyunlarını vurmak suretiyle tebasini katlettiğini görmek ahalinin zulmünden halas olmasına. Hürriyete kavuşmasına hükümetten iyilik ve ihsan görmesine delalettir.

Abdulganı Nablusi ye göre;
Rüyada katil günah işlemeye delalettir. Nefsini katlettiğini gören günahlarına tövbe eder. Bir insanı katleyledigini gören büyük bir günah işler. Kendisinin katlolundugunu gören çok yaşar ve fazla hayra nail olur. Bir adamı boğazını kesmeyerek katlettiğini görmek maktulün hayır ve menfaatine ulaşmasına delildir. Bir nefis katlettigini gören keder ve gamdan halas olur. Bir köle efendisinin kendisini katleylediğini görse azat olur. Bir katil işlediğini ikrar ettiğini gören velayete ve halk arasında ihtiram makamina nail olur. Fisebilillah katledildigini gören şehit olur.Rüyada Öldürmek Ne demektir, Rüyalarda Öldürmek görülmesi

Rüya Tabirleri


Rüya Tabirleri | Rüya Tabirleri Sözlüğü | İslami rüya tabirleri | Rüya Yorumları | Rüya Tabiri | Hakkımızda | Reklam | Biz Ulaşın | Hava durumu | Altın Fiyatları

Telif Hakkı © 2011 Ruyatabirleriniz.com. Tüm Hakları Saklıdır.